Ý kiến của bạn
  • công trần
    công trần 8/1/2020 1:27:27 PM

    Bài viêt rất xác đáng! Nhân dân đồng tình ủng hộ thì sự việc sẽ tốt đẹp.

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.

    Gửi Đóng
Xem tiếp bình luận